කොළඹ ජාත්‍යන්තර පොත් ප්‍රදර්ශනයට සහභාගී වූ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා.

September 23, 2016

අද (21) කොළඹ බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලා පරිශ්‍රයේදී පැවැති කොළඹ ජාත්‍යන්තර පොත් ප්‍රදර්ශනයට සහභාගී වූ අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා.

B37A0089 B37A0089B37A0103B37A0161B37A0155B37A0121

Sammy

Previous story Next story

Leave a comment

t

o

p