බල මණ්ඩල දෙසැම්බරයට පෙර ඕනා රනිල් උපදෙස් දෙයි

September 13, 2016

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ශාඛා, සමිති, බල මණ්ඩල, ජාතික යොවුන් පෙරමුණු හා එක්සත් ලක් වනිතා සංවිධානයන් ආසන මට්ටමින් පිහිටුවීම ලබන දෙසැම්බර් මාසයේ පැවැත්වෙන පක්ෂ මහ සමුළුවට පෙර අවසන් කළ යුතු බව අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පක්ෂයේ සියüම ආසන සංවිධායකවරුන්ට අද (13) දැනුම් දී ඇත.
කොළඹකැම්බල් පිටියේ දී විශාල ජනතා සහභාගීත්වයකින් පවත්වනු ලැබු එක්සත් ජාතික පක්ෂ 70 වෙනි සංවත්සරයත් සමඟම නව පරපුරට පක්ෂය භාරදීමේ සංකල්පය ආරම්භ කර තිබේ.
අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ඉහත සංකල්පය ප්‍රකාරව තරුණ පරපුරට මැතිවරණ කොට්ඨාශ මට්ටමමින් බලය හිමිවන ආකාරයට බලමණ්ඩල, යොවුන් පෙරමුණු හා ලක් වනිතා සංවිධානයන්හි තනතුරු සකස් කිරිමට නියමිතය.
ඉතිරි මාස තුනහාමාරක කාලය අතුළත එක්සත් ජාතික පක්ෂ සියලූ ආසන සංවිධායකවරු පූර්ණ කාලීනව දේශපාලන කටයුතුවල නිරත වෙමින් තමන් නියෝජනය කරන ආසනවලට ගොස් සිය පක්ෂ සංවිධාන කටයුතුවල සිරිකොත පක්ෂ මූලස්ථානය දුන් උපදෙස්වලට අනුව නිතරවිය යුතුවේ.

Sammy

Previous story Next story

Leave a comment

t

o

p