උඩුදුම්බර අනුරාධ ජයරත්නට – යටිනුවර සරත් ඒකනායකට

August 30, 2016

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ යටිනුවර ආසන සංවිධායක ලෙස මධ්‍යම පළාත් මහ ඇමැති සරත් ඒකනායක මහතා ද උඩුදුම්බර ආසන සංවිධායක ලෙස මන්ත්‍රී අනුරාධ ජයරත්න මහතා ද පත් කර තිබේ.
web_830saraweb_anu_830

Sammy

Previous story Next story

Leave a comment

t

o

p