හෝමාගම සංවිධායක ධුරය ගාමිණී තිලකසිරි

August 23, 2016

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ හෝමාගම නව ආසන සංවිධායක ලෙස බස්නාහිර පළාත් ඇමැති ගාමිණී තිලකසිරි මහතා පත්කරනු ලැබීය. ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ජනාධිපති නිල නිවසේදී තිලකසිරි මහතාට පත්වීම් ලිපිය ලබාදුන්නේය.

Sammy

Previous story Next story

Leave a comment

t

o

p