චීන සංචාරය නිමවා අගමැති යළි දිවයිනට

August 18, 2016

චීන සංචාරය නිමවා අග්‍රාමාත්‍යය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඇතුළු දූත පිරිස ඊයේ (17දා) රාත්‍රියේදී යළි දිවයිනට පැමිණියා. අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ මෙම සංචාරයෙන් මව්බිමට කෙටි හා දීර්ඝකාලීන වාසි රැසක් අත්වුණා. ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා පාදක වන කේන්ද්‍රීය ස්ථාන ගණනාවක් අග්‍රාමාත්‍යවරයා චීන සංචාරයේදී නිරීක්‍ෂණය කළා.

Sammy

Previous story Next story

Leave a comment

t

o

p