අතුරුදන් වූවන් පිළිබඳ කාර්යාල පනත ඡන්දයකින් තොරව සම්මතයි

August 12, 2016

අතුරුදන් වූවන් පිළිබඳ කාර්යයාලය පිහිටවීමේ පනත සංශෝධන සහිතව ඊයේ (11) පස්වරු 2.30 ට ඡන්දයකින් තොරව සම්මත විය. මෙම පනත හදිසියේ නොගෙන ආ යුතු බව මෙන්ම ඒ සම්බන්ධයෙන් දීර්ඝ ලෙස සාකච්ඡා කළ යුතු බවටත් යෝජනා කරමින් ඒකාබද්ධ විපක්ෂය පනතට එරෙහිව දැඩි විරෝධයපෑම හේතුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ උණුසුම් තත්ත්වයක් හටගෙන තිබුණි.

Sammy

Previous story Next story

Leave a comment

t

o

p