ඔලිම්පික් ඉතිහාසයේ වැඩිම රන් පදක්කම් ලාභියා මයිකල් පෙල්ප්ස්

August 8, 2016

ඔලිම්පික් ඉතිහාසයේ වැඩිම රන් පදක්කම් ප්‍රමාණයක් (19ක්) ඇතුළුව සමස්ථ පදක්කම් 23ක් හිමිකරගෙන ඇති මයිකල් පෙල්ප්ස් ඔලිම්පික් ඉතිහාසයේ ශ්‍රේෂ්ඨතම ක්‍රීඩකයා ලෙසින් පිළිගැනෙයි.

11

Michael-Phelps-net-worth-2015

13

Sammy

Previous story Next story

Leave a comment

t

o

p