පවතින මිළට වඩා 40‍% ක් අඩුවෙන් ඉදිරියේදී සුළං බල විදුලිය ලබා දෙන්න සුදානම්

July 28, 2016

පවතින මිළට වඩා 40‍%ක් අඩුවෙන් සුළං විදුලිබලය ලබාගැනීම සදහා මිළ ගණන් කැදවීම අනුව අද දවසේ අවස්ථාව ලැබුණු බව විදුලිබල පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා ප්‍ර‍කාශ කරයි. ඒ මහතා මේ බව ප්‍ර‍කාශ කළේ  (27) පස්වරුවේ ලංවිම ඒකාබද්ධ වෘත්තීය සමිති 22ක වෘත්තීකයන් සමග විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යාංශයේදී පැවති සාකච්ඡාවකදීය.

මෙහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ අමාත්‍ය සියඹලාපිටිය මහතා….,

“ජාතික සම්පතක් වන විදුලිබල මණ්ඩලය කිසිම අවස්ථාවක පෞද්ගලීකරණය කිරීමට අපි කටයුතු කරන්නේ නැහැ. විදුලි බල පනතේ තිබෙන වගන්ති වලට අනුව ඒවා රැකෙන පරිදි අපි කටයුතු කරන්නේ. එය දැඩි විශ්වාසයකින් හා වගකීමකින් මට ප්‍ර‍කාශ කරන්න පුළුවන්.
සුළං බල විදුලිය ගැන අද දවසේ ගත් තීරණය ඓතිහාසික අවස්ථාවක්ග තරගකාරී මිලගණන් යටතේ යාපනයේ චුන්නාකම් ප්‍රදේශයේ මෙගාවොට් 20 ක ධාරීතාවයෙන් යුත් සුළංබල විදුලි උත්පාදකයන් ක්‍රියාත්මකකිරීමට අපි සූදානම්. මෙහි ලැබෙන වාසිය අනාගතයේදී පාරිභෝගිකයන් වෙත ලබාදීමට කටයුතු කරනවා” යැයි පැවසීය.

Sammy

Previous story Next story

Leave a comment

t

o

p