අ.පො.ස(සා/පෙ)නැවත සමීක්ෂණ ප්‍රතිඵල නිකුත්වෙයි

July 25, 2016

2015 අ.පො.ස(සා/පෙ)විභාගයේ නැවත සමීක්ෂණ ප්‍රතිඵල අද(25)දිනයේ නිකුත් කළ බව විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් ඩබ්ලිව්.එම්.එන්.ජේ පුෂ්පකුමාර මහතා පවසයි.

ඒ අනුව නැවත සමීක්ෂණය කරන ලද ප්‍රතිඵල www.doenets.lk හෝ   results.exams.gov.lk යන රජයේ විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල වෙබ් අඩවිවලින් ලබාගත හැකි බව කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා කියා සිටියි.\

නැවත සමීක්ෂණය සඳහා අයදුම්කරන ලද පාසල් අයදුම්කරුවන්ගේ ප්‍රතිඵල අදාළ පාසල් වෙතද,පෞද්ගලික අයදුම්කරුවන්ගේ ප්‍රතිඵල ඔවුන්ගේ පෞද්ගලික ලිපිනයට තැපැල් මගින් යොමුකරන බවද පුෂ්පකුමාර මහතා සඳහන් කරයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් ගැටළුවක් ඇතිවුවහොත් පහත සඳහන් දුරකථන අංක ඔස්සේ විභාග ශාඛාව අමතන ලෙස විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.

0112785216/0112784037

Sammy

Previous story Next story

Leave a comment

t

o

p