පිටකොටුවේ ලොකු ගිණ්නක්

July 21, 2016

කොළඹ පිටකොටුවේ ඕල්කට් මාවතේ පිහිටි ගොඩනෑගිල්ලක හදිසි ගිණි ගෑනීමක් ඈති වී තිබෙනවා. මේ වන විට ගිණ්න මෑඩ පවත්වා ඈති බව වාර්තාවෙන අතර ගිණ්නට හේතුව මෙතෙක් අනාවරණය වී නොමෑත.

Sammy

Previous story Next story

Leave a comment

t

o

p