අගමැති සිංගප්පූරු වරාය බලයි

July 19, 2016

සිංගප්පූරු වරාය පරිශ්‍රයේ නිරීක්‍ෂණ චාරිකාවක නිරත වීමට පැමිණි අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා, සිංගප්පූරු වරාය අධිකාරියේ දකුණු ආසියානු කලාපීය ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී ඔං කිම් පොං (Ong Kim Pong) මහතා විසින් පිළිගෙන කැඳවා ගෙන ගිය අයුරු.

13690782_806928969406611_8084316101922360625_n 13700009_806928916073283_6845259565166065514_n

Sammy

Previous story Next story

Leave a comment

t

o

p