අගමැති සිංගප්පූරු ‘ඉස්තානා’ මන්දිරයට යයි

July 19, 2016

සිංගප්පූරු අග්‍රාමාත්‍ය ලී ෂීයැන් ලූං මහතා සහ මැතිනිය විසින් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා, මහාචාර්ය මෛත්‍රී වික්‍රමසිංහ මැතිනිය ප්‍රමුඛ ශ්‍රී ලංකා නියෝජිත පිරිස වෙත සිංගප්පූරුවේ ඉස්තානාමන්දිරයේ දී දිවා භෝජන සංග්‍රහය පිරිනැමුණු අවස්ථාව.

13718553_806923782740463_8078183197440388733_n

Sammy

Previous story Next story

Leave a comment

t

o

p