ඩයස්පෝරා සමුළුවේ ආරම්භක සැසිවාරය සදහා සහභාගී වු අගමෑතිතුමා

July 18, 2016

සිංගප්පූරුවේ රැෆල්ස් නාගරික සම්මන්ත්‍රණ කේන්ද්‍රයේදී තුන්වන දකුණු ආසියානු ඩයස්පෝරා සමුළුවට සහභාගී වු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා

13718705_806550116111163_709998421903563120_n 13718734_806550129444495_7655684181696711431_n 13699981_806550109444497_8079902574538600408_n

Sammy

Previous story Next story

Leave a comment

t

o

p