2015 සාමාන්‍ය පෙල ප‍්‍රතිඵල නිකුත් කෙරේ..

March 19, 2016

2015 සාමාන්‍ය පෙල විභාගයේ ප‍්‍රතිඵල නිකුත් කර ඇති බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

විභාග දෙපාර්තමේන්තු වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ එම ප‍්‍රතිඵල දැන ගත හැති යයිද දෙපාර්තමේන්තුව කියා සිටී.

Sammy

Previous story Next story

Leave a comment

t

o

p