රුපියල කඩා වැටීම වේගවත් වෙයි

September 11, 2015

ඊයේ දිනයේ රුපියලේ අගය ඇමරිකානු ඩොලරය හමුවේ තව දුරටත් අවප‍්‍රමණය වෙමින් 141.08ක අගයක් දැක්වීය. පෙර දිනයේ එය දැක්වුනේ 140.48කි.

Sammy

Previous story Next story

Leave a comment

t

o

p