බැසිල් එයි..

February 14, 2015

පසුගිය ජනාධිපතිවරණයෙන් පසු ජනවාරි 10 වැනිදා විදේශ ගතවූ හිටපු ආර්ථික සංවර්ධන ඇමති බැසිල් රාජපක්‍ෂ මහතා ලබන 18 වැනිදා ආපසු ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට නියමිතය.

Sammy

Previous story Next story

Leave a comment

t

o

p