බොරු එපා .. ඇත්ත මෙන්න

February 9, 2015

වත්මන් පාලනය විසින් එල්ල කරමින් ඇති චෝදනා සම්බන්ධයෙන් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා විසින් නිකුත් කර ඇති විශේෂ මාධ්‍ය නිවේදනය 

MR-Press

Sammy

Previous story Next story

Leave a comment

t

o

p