කුමාර් ගුණරත්නම් ආගමන විගමන කන්තෝරුවට කැඳවයි

January 27, 2015

පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයේ නායක කුමාර් ගුණරත්නම්ගෙන් ප්‍රකාශයක් ලබාගැනීමට ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවට කැඳවා ඇතැයි එම පක්ෂයේ ප්‍රචාරක ලේකම් පුබුදු ජයගොඩ කියයි.

මෙය කුමාර් ගුණරත්නම්ගේ ගමන නැවැත්වීමට ආණ්ඩුව සිදුකරන කුමන්ත්‍රණයක් බවද ඔහු කියයි.

Sammy

Previous story Next story

Leave a comment

t

o

p