මහින්දානන්දට රටින් පිටවීම තහනම්!

January 26, 2015

හිටපු ක්‍රීඩා ඇමති මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා විදේශ ගතවීම වළක්වන ලෙසට අල්ලස් කොමිසම ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවට උපදෙස් ලබාදී තිබේ.

අලුත්ගමගේ මහතා සම්බන්ධව සිදුකෙරෙන විමර්ශන හේතුවෙන් මෙම තීරණ ගෙන ඇතැයි සඳහන්ය.

ඒ අනූව ඔහුගේ විදේශ ගමන් තාවකාලිකව අත්හිටුවනු ඇත.

Sammy

Previous story Next story

Leave a comment

t

o

p