යාපනයේ උපාධිදාරීන්ට රැකියා ඉල්ලා උද්ඝෝෂණ

January 22, 2015

2012 වර්ෂයේ සිට උපාධි සමත්වී සිටින ශ්‍රී ලංකාවේ දෙමළ තරුණ තරුණයින් 3000 කට වැඩි පිරිසකට මෙතෙක් රජයෙන් රැකියා නොලැබීමට එරෙහිව යාපනය දිසාපති කාර්යාලය ඉදිරිපිට විශාල පිරිසක් රැස්ව උද්ඝෝෂණයක් පවත්වා තිබේ.

එහිදී රජයට දැන්වීම සඳහා යාපනය දිසාපතිවරයාට සංදේශයක් බාරදී තිබේ.

එම සංදේශයේ සදහන්ව ඇත්තේ වැඩිම උපාධිධාරීන් පිරිසක් රැකියා නොමැතිව සිටින්නේ උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත්වල පිහිටි විශ්ව විද්‍යාලවලින් උපාධි ලබාගත් පිරිස බවය.

 

Sammy

Previous story Next story

Leave a comment

t

o

p