ඇප තැන්පත් කිරීම අද සිට

November 24, 2014

2015 ජනාධීපතිවරණය සඳහා ඇප මුදල් තැන්පත් කිරීමට අද (24) සිට අවස්ථාව සලසා දී තිබේ.

දෙසැම්බර් මස 05 වනදා දක්වා ඇප මුදල් තැන්පත් කිරීම සිදු කළ හැකි බව මැතිවරණ මහ ලේකම් කාර්යාලය සඳහන් කළේය.

ඒ අනුව අද සිට ලබන මස 05 වැනිදා දක්වා සතියේ දිනවල පෙරවරු 08.30සිට පස්වරු 04.15 දක්වා ඇප මුදල් තැන්පත් කළ හැකිය.

Sammy

Previous story Next story

Leave a comment

t

o

p