ඕනෑම අභියෝගයකට සුදානම්

November 16, 2014

බලයට පත්වු දා සිට රටත්,ජාතියත් නඟා සිටුවීමට කටයුතු කළ තමන් ඕනෑම අභියෝගයකට සුදානම් බව ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

රටේ සිදුවන සංවර්ධනය ආපසු හැරවීමට ජනතාව කිසිදා ඉඩ නොතබන බවත් ජනතා ආශිර්වාදයෙන් රට ගොඩනඟන වැඩ පිළිවෙළ ඉදිරියටම ගෙන යන බව ද ජනාධිපතිවරයා සඳහන් කළේය.

උතුරු අධිවේගී මාර්ගයේ කුරුණෑගල පිවිසුමේ ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ කරමින් ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මෙම අදහස් පළ කර තිබේ.

Sammy

Previous story Next story

Leave a comment

t

o

p