අගමැති තිරුපති කෝවිලේ

November 10, 2014

ඉන්දියාවේ අන්ද්‍රා ප්‍රදේශයේ තිරුපති අසල සුප්‍රසිද්ධ වෙන්කතේස්වර කෝවිලට  සිය පවුලේ සාමාජිකයන් හා නිලධරයින් සමඟ ගිය අගමැති දිමු ජයරත්න මහතා.

07_thsri_lanka_pm__2191599g1

 

Sammy

Previous story Next story

Leave a comment

t

o

p