‘ඇත්ත’ පුවත් පත අත්හිටුවයි

November 8, 2014

කොමියුනිස්ට් පක්ෂය විසින් පවත්වාගෙන ගිය ‘ඇත්ත’ පුවත්පත නවතා දමා තිබේ. එහි සංස්කාරක ආචාර්ය මයිකල් ප්‍රනාන්දු මේ සම්බන්ධයෙන් සිය ෆේස්බකු ගිණුමේ අදහස් පල කර ඇත්තේ ඇත්ත පුවත්පතේ නවතම කලාපය මුද්‍රණය කර තිබුණද එය බෙදාහැරීම මෙන්ම අන්තර්ජාල කලාපයද ඉවත්කිරීමටද බලධාරීන් විසින් කටයුතු කර ඇති බවයි.

Sammy

Previous story Next story

Leave a comment

t

o

p