ගෑස් මිල 250කින්ම අඩු කරයි..

October 9, 2014

හෙට දිනයේ සිට ක‍්‍රියාත්මක වන පරිදි ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 250කින් අඩු කරන ලෙස ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ උපදෙස් දී තිබේ.

Sammy

Previous story Next story

Leave a comment

t

o

p