විවාහ නොවන්නේ ආණ්ඩුවේ වරදින් – රන්ජන් [Video]

October 9, 2014

එක්සත් ජාතික පක්‍ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී රන්ජන් රාමනායක තමන් විවාහ නොවීමට හේතුව හෙළි කරයි.

 

Sammy

Previous story Next story

Leave a comment

t

o

p