ජනාධිපතිවරණයට තරඟ වදින්න මං සූදානම්

October 7, 2014

තමන් ජනාධිපතිවරණයට තරඟ වැදීමට සූදානම් යයි ඇමති මර්වින් සිල්වා මහතා පවසයි.

 

Sammy

Previous story Next story

Leave a comment

t

o

p