ලිදුල තලවකැලේ නගරාධිපති එක්සත් ජාතික පක්ෂයට

March 13, 2019

නුවරඑලිය දිස්ත්‍රික්කයේ ලිඳුල තලවකැලේ නගරාධිපති අශෝක සේපාල මහතා ඇතුලු මන්ත්‍රීවරු 10  දෙනෙකු ඊයේ (12)  දින එක්සත් ජාතික පක්ෂයට එකතු විය. මෙම අවස්ථාවට අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සහ එක්සත් ජාතික පක්ෂ ජාතික සංවිධායක වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය නවින් දිසානායක මහතාද එක් විය. මේ සමගම ලිඳුල තලවකැලේ නගරසභාව එක්සත් ජාතික පක්ෂ නගර සභාවක් ලෙස පිහිටුවන ලදී

PM Lindula 1 LNP PM Lindula 2 LNP PM Lindula 3 LNP

t

o

p